previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Aktualności

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z regulacjami prawnymi MEN, informuję, iż termin ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, a tym samym zawieszenie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły, ulega przedłużeniu do dnia
10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym, od dnia 25 marca br. do odwołania, interesanci będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu tel. 24 253 36 37; 254 23 97bądź drogą elektroniczną pod adresem zs1_kutno@interia.p

Więcej o Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z dnia 24 marca 2020r.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 24 marca 2020 r.

 W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z regulacjami prawnymi MEN, informuję, iż termin ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, a tym samym zawieszenie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły, ulega przedłużeniu do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym, od dnia 25 marca br. do odwołania, interesanci będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu tel. 24 253 36 37; 254 23 97  bądź drogą elektroniczną pod adresem zs1_kutno@interia.pl.

Rodziców i Uczniów informuję, że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. będą funkcjonować w naszej szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka podczas kształcenia na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Sposób prowadzenia zajęć jest indywidualnie dobierany przez każdego z nauczycieli i uzgadniany w porozumieniu z uczniami.

Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach, wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace, regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną, wiadomości w dzienniku Librus oraz śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły.

Udział uczniów i ich postępy w zajęciach będą monitorowane, a praca oceniania. Rodzice będą mogli na bieżąco sprawdzać wyniki w nauce dzieci za pośrednictwem dziennika Librus oraz w drodze kontaktu telefonicznego z wychowawcą klasy.

Drodzy Uczniowie, proszę Was o poważne i rzetelne potraktowanie nauki na odległość. Systematyczny udział w zajęciach zdalnych jest niezbędny dla wszystkich uczniów w celu zrealizowania programów nauczania, w szczególności dla tych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego. Proszę także, abyście pamiętali o zachowaniu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Wykorzystajcie dobrze ten czas !

Agnieszka Wajgner-Matusiak
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

UWAGA !

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem w Polsce, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St.Staszica w Kutnie

prosi interesantów o ograniczenie

do niezbędnego minimum spraw załatwianych osobiście w szkole w okresie od 16 marca 2020r.

do odwołania.

Każdą ewentualną wizytę prosimy wcześniej potwierdzić kontaktem telefonicznym

pod nr  tel. (24) 253 36 37, 254 23 97.

 w godz. 8.00-15.00.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

Więcej o WARTO POZNAĆ TAKIE BIOGRAFIE

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów naszego liceum odbyła się prelekcja na temat życia i działalności żołnierzy konspiracji niepodległościowej po II wojnie światowej w województwie łódzkim. Przygotował ją nauczyciel historii Maciej Pawłowski. Przedstawiono w niej losy kilku wybranych postaci, a centralnym przykładem była osoba pozornie zwykłego, ale zarazem bardzo niezwykłego nauczyciela, żołnierza Szarych Szeregów, ZWZ- AK i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, szefa łączności radiowej tej organizacji – porucznika Feliksa Kaszy: „Jeden taki od radia – Feliks Kasza. Żołnierz Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego”

Opowieść rozpoczynała się od przypomnienia wydarzenia, które miało miejsce w Łowiczu 8 marca 1945 roku – uwolnienia żołnierzy podziemia z więzienia NKWD przez oddział Jana Kopałki – żołnierza Szarych Szeregów, kolegi słynnych postaci z batalionu Zośka. Jan Kopałka uczestniczył w odwetowym zamachu na gestapowca Schulza, tego samego który katował Jana Bytnara „Rudego”. Uczestniczył w akcjach podziemia, takich jak: wysadzenie mostu pod Czarnocinem, a przede wszystkim walczył w Powstaniu Warszawskim. W takim kontekście rozwinęła się pogadanka na temat tego, jak rozumiemy pojęcia używane w kontekście walki pokolenia poakowskiej II Konspiracji Niepodległościowej. „Wyklęci”, „Niezłomni”. Jak one powstały? Jaką drogą do świadomości Polaków dociera współcześnie przekaz na ten temat, a jaką postać miał on w okresie ich zaciętej walki? Jaki jest współczesny stan wiedzy w społeczeństwie, a zwłaszcza – co wie na ten temat młodzież? Które z postaci rozpoznaje i co właściwie o nich potrafi powiedzieć? Tej części towarzyszył Konkurs wiedzy na temat kobiet – wybitnych uczestniczkach walk w czasie okupacji niemieckiej, które tworzyły struktury wywiadu i łączności Armii Krajowej, a potem walczyły też przeciw władzy komunistycznej. Główna część prelekcji poświęcona była charakterystyce wybitnych przedstawicieli konspiracji i ich postawie, mającej związek z głębokim rozumieniem przysięgi, jaką składali w szeregach Armii Krajowej oraz temu jak tej przysięgi bezwarunkowo dotrzymali. Ukazano postacie: Łukasza Cieplińskiego, Augusta Emila Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Stanisława Sojczyńskiego. Wielką skalę ich działań w czasie wojny. Autorytet, jaki posiadali wśród swoich podkomendnych. Styl ich działania. Hart i dzielność. Cytowane były ich wypowiedzi – następnie ilustrowane fragmentami filmów dokumentalnych. Prelegent objaśniał kontekst wydarzeń i sytuacji przedstawionych w tych filmach. Młodzież poznała strategię komunistów zmierzającą do podstępnego rozbrojenia i unicestwienia żołnierzy podziemia, bestialstwo śledztw, reakcje społeczeństwa, represje, formy walki. Brak możliwości szerszego przedstawiania społeczeństwu prawdziwego obrazu sytuacji w kraju ze względu na monopol komunistyczny w dostępie do prasy. Cenzurę. Kłamstwo i zmasowanie komunistycznej propagandy. W tym kontekście młodzież poznała postać porucznika Feliksa Kaszy i arcyważne zadanie, jakie otrzymał od swojego dowódcy – kapitana Stanisława Sojczyńskiego. Miał zbudować radiostację, która nadawałaby audycje informujące społeczeństwo o walce z komunistycznym bezprawiem. Feliks Kasza był w czasie wojny wybitnym specjalistą łączności. Szkolił żołnierzy w zakresie budowy sprzętu radiowego, utrzymywał łączność w związku z operacjami przerzucania do kraju w czasie wojny zaopatrzenia dla Armii Krajowej oraz cichociemnych i kurierów. Walczył w zgrupowaniu wojsk AK w okolicach Radomska, Piotrkowa, Końskich, Przysuchy w czasie akcji Burza. Po wojnie został szefem łączności Konspiracyjnego Wojska Polskiego – organizacji utworzonej przez kapitana Stanisława Sojczyńskiego. Największej organizacji podziemia antykomunistycznego w centralnej i południowej części Polski. Obejmującej przede wszystkim obszar województwa łódzkiego. Organizacja ta miała też w Kutnie swoją ekspozyturę wywiadowczą o kryptonimie „Stacja”. Przedstawiono okoliczności aresztowania kapitana Stanisława Sojczyńskiego i jego podkomendnych. Brutalne śledztwo, postawy oficerów podziemia – za wszelką cenę chroniących w zeznaniach swoich podkomendnych, biorących odpowiedzialność na siebie. Pokazowy proces w Łodzi – niemający nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Tragiczny finał. Kariery oprawców, a zwłaszcza wykonawców oszczerczych zadań propagandy komunistycznej, których uczyniono „wybitnych literatów” . Prelegent przedstawił młodzieży protokoły śledztwa, pokazujące kolejne etapy osaczania aresztowanego i sposoby, jakimi ten starał się zmylić śledczych. Młodzież poznała też dalsze losy Feliksa Kaszy – więźnia we Wronkach, któremu nie skrócono kary o jeden dzień, mimo, że był ciężko chory na gruźlicę i miał maleńkie dzieci, znakomitego nauczyciela, którego władza komunistyczna śledziła przez całe życie. Skromnego człowieka, który mimo, że był odznaczony najwyższymi odznaczeniami bojowymi polskiej armii: Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych – nie wspominał nikomu o swej walce, życie swoje poświęcając młodzieży, ucząc w liceach w Wolborzu oraz Piotrkowie pracy i techniki oraz… śpiewu, bo tylko to pozwalano mu robić. W Wolborzu o jego działalności z czasów wojny oraz powojennej walce w konspiracji antykomunistycznej większość mieszkańców dowiedziała się nieco, ale – dopiero po jego śmierci. Z napisów na nagrobku. Pozostaje postacią nieznaną. Tak jak wielu innych. Warto poznać takie biografie.

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram