previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Aktualności

Więcej o Debiuty 2020

“Tegoroczna odsłona Debiutów polegała na wykonaniu prezentacji przedstawiającej klasę. Głównym kryterium branym pod uwagę była kreatywność .

Wszystkie prezentacje były niesamowite i pozwoliły nam lepiej poznać naszych pierwszoklasistów.

Podsumowując:

I miejsce zajęła klasa IA

II miejsce: ex aequo klasa IE oraz Ii

Nagrody w postaci cukierków ufundowała Rada Rodziców”

Więcej o Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem społeczności szkolnej, okazją do wyrażania wdzięczności za trud włożony w naszą edukację
i przypomnienia rangi zawodu nauczyciela. W świecie zacierania wyraźnych różnic i granic, praw i obowiązków potrzeba wyrazistych ideałów i postaw. Potrzeba czytelnych przykładów, gdyż prawdziwe autorytety nigdy nie ulegają dezaktualizacji, a ich wewnętrzna siła wciąż nas inspiruje. Czymże jest bowiem etos, jeśli nie wyrazistą, ponadczasową definicją postaw grupy społecznej, jaką stanowią nauczyciele.

Refleksją o tym właśnie etosie wypełniony był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany w naszej szkole w dniu 14 października 2020 roku. W programie wystąpili: Natalia Bińkowska , Maja Suska,Gabriela Witkowska z kl.IE, Klaudia Ciszewska, Julia Galanciak, Bartek Redlicki, Grzegorz Ćwikliński z kl. IIA, Aleksandra Banasiak z kl. IIE, Jakub Kaźmierski, Klaudiusz Jażdżewski z kl. IVi, Monika Błaszczyk z kl.IIIi/2, Julia Trojanowska z kl.IIIE ;  nad oprawa muzyczną i techniczną czuwali Bartek Pietrzak i Mikołaj Tetkowski
z kl. IIIi/1

Więcej o LARP HISTORYCZNY

1 października 2020 roku młodzież naszego liceum uczestniczyła w zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Kutnie  inscenizacji Gra
o tron 1733, 
której tematem były wydarzenia towarzyszące niezgodnej elekcji Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Wettyna,  dające początek wojnie o sukcesję polską.

          Inscenizacja miała postać LARP-a (ang. live action role-playing) – aktywności na pograniczu gry i sztuki wspartej inwencją uczestników i dyskretną reżyserią prowadzących. To arcyciekawa forma ekspresji a zarazem skuteczna metoda edukacji. Bardzo przypadła do gustu naszej młodzieży –pozwalała na wiele inwencji i uruchomiła duże pokłady wyobraźni teatralnej.

          W grze, którą równie dobrze można nazwać warsztatami aktorskimi, wzięła udział młodzież klas II ADp oraz II Dg pod opieką prof. Macieja Pawłowskiego. Za każdym razem wynik rozgrywki wykreowany przez naszą młodzież był inny. W pierwszej rozgrywce dominowała twarda rywalizacja, a gra nabierała  żywiołowo tempa w kolejnej odsłonie – dając okazję do wyróżnienia się osobom,  których nawet nie podejrzewano o takie zdolności aktorskie i w efekcie konieczna była jeszcze dogrywka. W drugiej -od samego początku –zdecydowanie wzięła górę  świetna zabawa, której towarzyszyły salwy śmiechu – bo nie brakowało ani ekspresji ani emocji.

          Miło nam donieść, że decyzją jury organizatora klasa II Dg okazała się zwycięską  w kategorii zespołowej a w kategorii indywidualnej   tryumfowała  Karolina Graczyk z tejże klasy.

Ufundowane przez  Muzeum Regionalne miłe nagrody zostały wręczone przez Panią wicedyrektor Agnieszkę Jóźwiak w dniu prelekcji na temat postaci hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Przy tej okazji młodzież dzieliła się  sympatycznymi wrażeniami z udziału w warsztatach – opowiadając o ich przebiegu. Pojawiła się tez idea zorganizowania LARPA o patronie naszej szkoły Stanisławie Staszicu – wielkim ( choć nieco skrywającym tą namiętność)  miłośniku teatru.

W środę 7 października 2020 roku młodzież III LO im. Staszica  w Kutnie wysłuchała prelekcji:

 „ W służbie Ojczyzny i monarchów. Postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego  w historii i kulturze naszego narodu” .

7 października 1620 zginął podczas odwrotu spod Cecory hetman i kanclerz wielki koronny Stanisław Żółkiewski, jeden z najwybitniejszych dowódców polskich przełomu XVI i XVII wieku. Jego sukcesy opromieniały sławą Rzeczpospolitą i jej króla Zygmunta Wazę. Były przedmiotem dumy naszego narodu prze kolejne wieki.Do dziś na tablicy cokołu  kolumny  króla  Zygmunta Wazy  w Warszawie wspominane jest największe zwycięstwo hetmańskie – wzięcie do niewoli moskiewskiego cara.

Prawnuk Żółkiewskiego i słynny wódz Jan III Sobieski  powiedział o jego śmierci:

„Otoczony chmarami Tatarów rycerz bez trwogi i skazy,czysty i ofiarny, prawy bohater padł trupem
w Termopilach Europy, zostawiając dla potomnych wzór do naśladowania. ”

7 października 1620 roku 4 tysiące polskich żołnierzy (spośród 8 tysięcy które w bitwie cecorskiej starły się z 80 tysiącami Turków
i Tatarów)  kończyło właśnie odwrót spod wsi Cecora w Mołdawii ku Dniestrowi, będącemu  granicą Rzeczypospolitej. Dwa tygodnie wcześniej, właśnie pod Cecorą, część wojsk wołoskich zdradziła i przeszła na stronę Turków, a  ambitni  i skłóceni ze sobą polscy dowódcy, wbrew woli Żółkiewskiego, wydali sprzeczne rozkazy, co spowodowało chaos. Hetman żelazną wolą opanował sytuację – nie ukarał jednak w obliczu wroga winnych tych zajść.  Rozbite wojsko stanęło znowu przy Żółkiewskim. Stary hetman kazał otoczyć armię czterema rzędami wozów spiętych żelaznymi łańcuchami. Powstał w ten sposób tabor, zza którego można było bronić się przed atakami wroga. Tak skonstruowana ruchoma forteca ruszyła przez bezkresne stepy aż do polskiej granicy. W ciągu następnych dwóch tygodni wojska tureckie przypuściły aż 17 ataków na polski tabor, za każdym razem bezskutecznie. W końcu pod Mohylowem, gdy można już było zobaczyć rzekę graniczną, ktoś puścił plotkę, że hetman będzie surowo karał tych żołnierzy, którzy wcześniej wykazali się nieposłuszeństwem. Fałszywa pogłoska okazała się iskrą rzuconą na proch. Karni i zdyscyplinowani żołnierze nagle porzucili tabor i ruszyli w stronę rzeki, by przepłynąć na drugi brzeg. Na to tylko czekały wojska tureckie. Janczarzy rzucili się do ataku i wysiekli Polaków, a potem zaatakowali odsłonięty i nieubezpieczany tabor. Jeden z rycerzy podał konia Żółkiewskiemu, prosząc, by ocalił głowę z pobojowiska. Ale stary hetman pragnął już tylko umrzeć z honorem. Przebił konia szablą i walczył do ostatniej chwili, bez nadziei na zwycięstwo. Tradycja przypisuje mu ostatnie słowa:

„O jak pięknie i słodko jest umierać za ojczyznę”.

Młodzież dowiedziała się jak ukształtował się charakter hetmana, jak przebiegały kolejne etapy jego życia, poznawała jego sposób myślenia  – czemu służyły cytaty z jego wypowiedzi.Najsłynniejsze sukcesy  wielkiego wodza poznała na podstawie dzieł malarskich
z epoki będących  świadectwem  jego dokonań – w obrazach Szymona Bohuszewicza, Tomasza Dolabelli i Tomasza Makowskiego (rycina pokazująca prezentację jeńców moskiewskich na sejmie). Zwrócono uwagę na zachowane w Polsce cenne pamiątki zwycięstw Żółkiewskiego – dwie chorągwie zdobyte przez niego: arcyksiążeca Maksymiliana Habsurga w bitwie pod Byczyną  oraz carska Wasyla Szujskiegow bitwie  pod Kłuszynem. Wspomnieliśmy  wybitne dzieła literatury polskiej  a zwłaszcza dzieło hetmana „ Początek i progres wojny moskiewskiej” oraz jego biografie, a wśród nich  szczególną:
 dzieło  Duma o Hetmanie  Stefana Żeromskiego.

Pani wicedyrektor Agnieszka Jóżwiak przed prelekcją wręczyła młodzieży z klasy IIDg nagrody ufundowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie za zwycięstwo w LARPIE historycznym Walka o tron1733 –warsztatach teatralnych. Miło nam donieść, że klasa II Dg okazała się zwycięską w kategorii zespołowej a w kategorii indywidualnej   tryumfowała Karolina Graczyk z tejże klasy.

Prelekcję dzisiejszą  przygotował nauczyciel historii Maciej Pawłowski. Wysłuchały jej klasy IE oraz II Dg.

W ramach działań służących upamiętnieniu Roku hetmana Stanisława Zółkiewskiego przygotowana będzie 29 października ekspozycja upamiętniająca największe jego zwycięstwo pod tytułem:

„Rzecz-li beła podobna kiedy?”

 oraz odbędzie się przygotowany przez  profesora Pawłowskiego Web Quest  wiedzy o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim –  jego życiu
i dziełach literackich mu poświęconych
– dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Zapraszamy do udziału !

Jednocześnie przypominamy wszystkim chętnym, że zbliżają się tegoroczne eliminacje szkolne Olimpiady Tematycznej  „ Losy żołnierza dzieje oręża”  – tegoroczna edycja pod hasłem: Od Cedyni do Orszy(a więc
z dziejów od początku państwa polskiego do I połowy XVI wieku). Konkurs odbędzie się 22 października . Prosimy zatem  zainteresowanych –  tych   którzy jeszcze tego nie uczynili o zgłaszanie udziału nauczycielom historii.

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram