Stypendyści Stowarzyszenia “Staszic – Kutno”

Marta Domańska – kl. II D 
W latach: 2011-2013:
– Mistrzostwo powiatu – mistrzostwo regionu i VII miejsce w Finale Wojewódzkim Ligii
Lekkoatletycznej,
– Mistrzostwo powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
– Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo regionu i V miejsce w Finale Wojewódzkim w piłce ręcznej,
– Mistrzostwo powiatu w sztafetach pływackich,
– Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo regionu i II miejsce w Finale Wojewódzkim w koszykówce,
– III miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce,
– Mistrzostwo powiatu w piłce nożnej.

 
Klaudia Matczak – kl. II D
W latach: 2011-2013:
– Mistrzostwo powiatu – mistrzostwo regionu i VII miejsce w Finale Wojewódzkim Ligii Lekkoatletycznej,
– Mistrzostwo powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
– Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce w Finale Wojewódzkim w piłce ręcznej,
– Mistrzostwo powiatu w sztafetach pływackich,
– Mistrzostwo powiatu. mistrzostwo rejonu i II miejsce w Finale Wojewódzkim w koszykówce,
– Mistrzostwo powiatu w piłce nożnej.
 
Andżelina Przytulska – kl. II A
W latach: 2011-2013:
– Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i VII miejsce w Finale Wojewódzkim Ligii Lekkoatletycznej,
– Mistrzostwo powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
– Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce w Finale Wojewódzkim w piłce ręcznej,
– Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i II miejsce w Finale Wojewódzkim w koszykówce,
– Mistrzostwo Powiatu w piłce nożnej.
 
Gracjan Zieliński – kl. III e
W latach: 2011-2013:
– Mistrzostwo powiatu- mistrzostwo regionu i III miejsce w Finale Wojewódzkim Ligii Lekkoatletycznej.
– III miejsce w biegu na 1500 m w Finale Wojewódzkim Ligii Lekkoatletycznej,
– Mistrzostwo powiatu, II miejsce w rejonie i III miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 
BRĄZOWE MEDALE – ZA ZASŁUGI DLA SZKOŁY
 
Karina Rejs – kl. III E – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,38 ; zachowanie -wzorowe:
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– w r. szk. 2012/2013 pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego,
– godne reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach i olimpiadach : udział w II etapie Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie, udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, zajęcie X miejsca w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego – Łowcy Talentów “Jersz”, za zajęcie VI miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej – etap diecezjalny,
– w latach 2012-2013 – stypendystka Prezesa Rady Ministrów i stypendystka w programie
Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej marszałka województwa łódzkiego,
– aktywny udział w życiu szkoły.
 
Marcin Przepiórkowski – kl. IV e – śr.ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,21;  achowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie się,
– godne reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach i olimpiadach, m.in. udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Lublinie.
– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w kategorii: piłka siatkowa -mistrz powiatu w latach 2011/12 i 2012/13.
– za aktywne działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
 
Łukasz Kasztelan – kl. IVe – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły- 5,07 ; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.
– godne reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach i olimpiadach, m.in. IV miejsce 
w konkursie elektronicznym ELEKTRON VI we Wrocławiu.
– za aktywne działania na rzecz społeczności uczniowskiej m.in. przewodniczący klasy przez cztery lata, prowadzenie studniówki szkolnej i święta szkoły.
 
Konrad Kusiak -kl. III D – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5.06 ; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
– godne reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach i olimpiadach: uczestnik i finalista licznych konkursów oraz olimpiad (na etapie okręgowym i ogólnopolskim), m.in.:
 Olimpiady Ogólnohistorycznej,
Olimpiady “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
Ogólnopolskiego Konkursu “Polska Piastowska”,
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,
Międzyszkolnego Konkursu Historycznego “Patron znany czy nieznany”,
XI Konkursu “Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego” – (laureat I miejsca),
Konkursu “O pióro Starosty Kutnowskiego” – (laureat II miejsca),
Konkursu “Deutsfreund”,
Konkursu “Pokaż nam język”,
aktywny udział w życiu szkoły.
 
Jakub Kruszewski – kl. III E – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,06 ; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim i projekcie “Filmoteka Szkolna”,
– za aktywną działalność na rzecz promocji szkoły.
 
Natalia Majda -kl. III B – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,00 ; zachowanie- wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w kategorii:
1) lekkoatletyka: 2011/2012 – mistrzostwo powiatu, rejonu, V miejsce w finale wojewódzkim;
2012/2013 – mistrzostwo powiatu, rejonu, VII miejsce w finale wojewódzkim; 2013/2014 – wicemistrzostwo powiatu.
2) sztafety przełajowe: 2012/2013 – mistrzostwo powiatu; 2013/2014 – mistrzostwo powiatu.
3) piłka ręczna: 2011/2012- mistrzostwo powiatu i II miejsce w rejonie
4) “Vena Sport Festival” 2012 – ogólnopolski finał w biegach rozstawnych – IV miejsce i mistrzostwo województwa w sztafecie 4X100m w wojewódzkim finale,
– aktywny udział w życiu szkoły.
 
Szymon Rosiak – kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,00 ; zachowanie -wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i honorową służbę w poczcie sztandarowym.
 
Olga Stanik -kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 5,00;-zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i honorową służbę w poczcie sztandarowym.
 
Huber Kalisiak – kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,94 ; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i honorową służbę w poczcie sztandarowym.
 
Przemysław Kacprowicz – kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81 ; achowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską
 
Damian Komar – kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81 ; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską.
 
Paulina Kowalewska – kl. III D – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81; zachowanie -wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.
 
Marcel Kulesza – kl. III E – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– udział w Olimpiadzie Chemicznej na etapie okręgowym,
– za aktywny udział w życiu szkoły.
 
Natalia Sowńska – kl. III E – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską.
 
Marcin Stępka – kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską.
 
Aleksandra Czaja – kl. III D – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,81; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską,
– godne reprezentowanie szkoły w konkursach – III miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu
“Stanisław Staszic i jego czasy” w r. szk. 2011/2012 i 2012/2013.
 
Marika Kowalska -kl. III D – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,80: zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– godne reprezentowanie szkoły w konkursach – II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu “Stanisław Staszic i ego czasy” w roku szkolnym 2012/2013.
 
Oskar Tomaszewski – kl. III E – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,80; zachowanie- wzorowe
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
– udział w II etapie Olimpiady Języka Hiszpańskiego i II etapie Olimpiady “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914-1950”,
– za aktywny udział w życiu szkoły.
 
Bartłomiej Nykiel – kl. III A – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,25; zachowanie – wzorowe
– za dobre wyniki w nauce oraz zachowanie,
– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w kategorii:
1) lekkoatletyka: 2011/2012 mistrzostwo powiatu, rejonu, III miejsce w finale wojewódzkim, 2012/2013 -mistrzostwo powiatu, regionu, V miejsce w finale wojewódzkim,
2) sztafety przełajowe: 2011/2012 mistrzostwo powiatu i II miejsce w finale wojewódzkim, 2012/2013 -mistrzostwo powiatu, II miejsce w rejonie, 2012/2013 – mistrzostwo powiatu.
3) piłka ręczna- 2012/2013 – mistrzostwo powiatu i III miejsce w rejonie,
4) piłka siatkowa – 2012/2013 – mistrzostwo powiatu i II miejsce w rejonie, 2013/2014 wicemistrzostwo w siatkówce,
– aktywny udział w życiu szkoły.
 
Beata Paciorkowska – kl. III LPI – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,18; zachowanie – bardzo dobre
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie,
– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w kategorii:
1) lekkoatletyka: 2011/2012- mistrzostwo powiatu, mistrzostwo regionu i V miejsce w finale wojewódzkim, 2012/2013 – mistrzostwo powiatu, rejonu, VII miejsce w finale wojewódzkim,
2013/2014 – wicemistrzostwo powiatu, rejonu.
2) sztafety przełajowe: 2011/2012 wicemistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 800 m,
2012/2013 mistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 800 m, 2013/2014 – mistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 800 m.
3)piłka ręczna: 2011/2012 – mistrzostwo powiatu i mistrzostwo regionu, 2012/2013 – mistrzostwo powiatu i rejonu, 2013/2014 – mistrzostwo powiatu i rejonu, V miejsce w finale wojewódzkim.
4) piłka nożna: 2012/2013 – mistrzostwo powiatu.
– aktywny udział w życiu szkoły. 
 
Karolina Paciorkowska – kl. III LPI- śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,18; zachowanie bardzo dobre
– za bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie.
– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w kategorii:
1) lekkoatletyka: 2011/2012 – mistrzostwo powiatu, mistrzostwo regionu i V miejsce w finale wojewódzkim, 2012/2013 – mistrzostwo powiatu, rejonu, VII miejsce w finale wojewódzkim,
2013/2014 – wicemistrzostwo powiatu, rejonu.
2) sztafety przełajowe: 2011/2012 – wicemistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 800 m,
2012/2013 – mistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 800 m, 2013/2014 – wicemistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 800 m.
3) piłka ręczna: 2011/2012 – mistrzostwo powiatu i wicemistrzostwo rejonu, 2012/2013 – mistrzostwo powiatu i wicemistrzostwo rejonu, 2013/2014- mistrzostwo powiatu i rejonu, V miejsce w finale wojewódzkim.
4) piłka nożna – 2012/2013 – mistrzostwo powiatu, 2013/2014 – mistrzostwo powiatu,
– aktywny udział w życiu szkoły.
 
Marcin Kacprzak – kl. III B – śr. ocen na świadectwie ukończenia szkoły – 4,06; zachowanie – wzorowe
– za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,
– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w kategorii:
1) lekkoatletyka: 2011/2012 – mistrzostwa powiatu, 2012/2013 – mistrzostwo powiatu, rejonu, 
VI miejsce w finale wojewódzkim, II miejsce w biegu na 400 m w finale wojewódzkim,
2013/2014 mistrzostwo powiatu, rejonu, IV miejsce w finale wojewódzkim, III miejsce w biegu na 400 m w finale wojewódzkim i VI miejsce w finale ogólnopolskim w sztafecie szwedzkiej.
2) sztafety przełajowe: 2012/2013 – mistrzostwo powiatu, III miejsce w rejonie w sztafecie 10 x 1000 m, 2013/2014 – mistrzostwo powiatu w sztafecie 10 x 1000 m.
3) piłka ręczna: 2012/2013 – mistrzostwo powiatu i mistrzostwo rejonu, 2013/2014 mistrzostwo powiatu i III miejsce w rejonie,
4) piłka siatkowa: 2012/2013 – mistrzostwo powiatu i II miejsce w rejonie, 2013/2014 – wicemistrzostwo w siatkówce.
– aktywny udział w życiu szkoły.