Absolwenci 2018/2019

DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2018/2019

liceum ogólnokształcące  technikum
liczba absolwentów 92 67
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 79 60
studia wyższe podjęło 71 32
naukę w szkołach policealnych podjęło 2
ogółem dalszą naukę podjęło 73 32
pracę lub staż podjęło 6 33
wyjechało za granicę 1 1

Kierunki wybrane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego

administracja
analityka chemiczna
 bezpieczeństwo narodowe
biotechnologia
dietetyka
ekonomia
finanse i rachunkowość
fizjoterapia
historia
hiszpanistyka
inżynieria chemiczna i biochemiczna
inżynieria farmaceutyczna
kierunek lekarski
logistyka
mechanika i Budowa Maszyn
międzynarodowe stosunki gospodarcze
pedagogika
prawo administracyjne
prawo kanoniczne
psychologia
psychologia kryminalistyczno-śledcza
psychologia w biznesie
technologia chemiczna
terapia zajęciowa
turystyka i rekreacja
weterynaria
wychowanie fizyczne
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wybrane uczelnie:

• Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
• Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
• Collegium Civitas w Warszawie
• Collegium Medicum w Bydgoszczy
• Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Politechnika Koszalińska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Warszawska
• SGGW w Warszawie
• Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Uniwersytet w Gdańsku
• Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Spocie
• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
• Uniwersytet w Łodzi
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego
• Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
• Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
• Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Kierunki wybrane przez absolwentów technikum:
• automatyka i informatyka
• bankowość i finanse
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• budownictwo
• elektronika i telekomunikacja
• elektrotechnika
• energetyka
• informatyka
• logistyka
• matematyka
• mechanika i budowa maszyn
• mechatronika
• zarządzanie
• zarządzanie i inżynieria produkcji
• zarządzanie i logistyka

Wybrane uczelnie:
• Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Politechnika w Łodzi
• Politechnika w Poznaniu
• Politechnika w Warszawie
• Politechnika we Wrocławiu
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet w Łodzi
• Uniwersytet w Poznaniu
• Uniwersytet w Warszawie
• Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie