II Międzyszkolny Przegląd Świątecznych Piosenek w Języku Obcym

6 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbył się II Międzyszkolny Przegląd Świątecznych Piosenek
w Języku Obcym. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z Kutna i okolic.

W grupie wiekowej klas IV – VI zaprezentowało się 9 solistów.

I m-ce – Alicja Kubicka – SP Nr 1 im. T.Kościuszki w Kutnie

II m-ce – Magdalena Jurczak – SP Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

III m-ce – Małgorzata Skowrońska – SP Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie

Wyróżnienia:

Julia Kuźmińska – SP Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

Zofia Smakowska – SP Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie

W grupie wiekowej klas VII – VIII wystąpiło 8 solistów.

I m-ce – Aleksander Klembalski – SP Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

II m-ce – Antoni Łuczyński – SP Nr 1 im. T.Kościuszki w Kutnie

III m-ce – Anna Kowalczyk – SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

Wyróżnienia:

Maja Syska – SP Nr 1 im. T.Kościuszki w Kutnie

Marcel Golonka – SP Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie

W przeglądzie wzięło udział także 5 zespołów.

I m-ce – Julia Miksztal, Amelia Nowowiejska, Gabriela Ziółkowska – SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza
w Kutnie

II m-ce – Nikola Morawska, Karina Walczak, Julia Gajewicz – SP Nr 4 w Kutnie

III m-ce – Julia Żaczek, Gabriela Walczak, Sara Szczepańska – SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie

Młode talenty oceniało jury w składzie: Agnieszka Jóźwiak, Natalia Zielonka, Elżbieta Byczkowska, Sylwia Czaplińska i Agnieszka Rybczyńska.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy. Zapraszamy w przyszłym roku.

Dziękujemy sponsorom: MPC Kutno, GoodMills, Pearson, Oxford, Nowa Era, WSiP, Macmillan, Creativo, pani Janinie Tomczak