KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

Informuję, że w dniach 2 – 8 kwietnia br., Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego.
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych oraz pliki z danymi do zadań z informatyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (www.oke.lodz.pl), a także na stronach internetowych pozostałych komisji egzaminacyjnych.
Całość komunikatu