KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

W związku z decyzją MEN, informuję, iż termin ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, a tym samym przerwa w nauczaniu stacjonarnym szkoły, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, u
lega przedłużeniu do dnia 24maja 2020 r.

Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

Maturzystów informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej tegoroczny egzamin maturalny odbędzie się w terminie 8 – 29 czerwca, nie będzie w tym roku egzaminów ustnych. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje się tutaj: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Wszelkie informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego na terenie ZS Nr 1 w Kutnie będą podane wkrótce do wiadomości w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły interesanci obsługiwani są telefonicznie pod numerem telefonu tel. 24 253 36 37; 254 23 97 bądź drogą elektroniczną pod adresem zs1_kutno@interia.pl.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie