Komunikat dla uczniów w sprawie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021

Przypominamy, że w dniu 31 marca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021. Uczniowie klas IV e, IV i/1, IV i/2, IV s otrzymali na szkolne konta mailowe dane dostępu do portalu zadających (login, hasło, kod aktywacyjny) w celu sprawdzenia wyników egzaminów.

Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów, którzy zdali egzamin będą przekazane do szkoły w dniu 8 kwietnia br. Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw i dyplomów przez uczniów zostanie podany do wiadomości
w późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły.

UWAGA ! Uczniowie, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mieli możliwość poprawienia egzaminu w sesji letniej 2021. W tym celu pobierają deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (link poniżej), wypełniają i dostarczają deklarację do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia br. w godzinach 8.00 – 14.00.

Link do pobrania deklaracji: DEKLARACJA

 

                                                                                                                                               Agnieszka Wajgner-Matusiak

                                                                                                                        dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie