Absolwenci 2014/2015

DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2014/2015

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 98 45 48
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 76 41 37
studia wyższe podjęło 83 11
naukę w szkołach policealnych podjęło 1
ogółem dalszą naukę podjęło 83 12 13
pracę lub staż podjęło 4 23 13
wyjechało za granicę 3

Kierunki wybrane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego:
– administracja
– automatyka
– bezpieczeństwo narodowe
– biotechnologia
– biotechnologia środowiska
– budownictwo
– chemia budowlana
– chemia kosmetyczna
– chemia leków
– dietetyka
– dziennikarstwo
– elektrotechnika
– energetyka
– farmacja
– filologia angielska i włoska
– finanse i rachunkowość
– fizjoterapia
– fizyka techniczna
– informatyka
– inżynieria biochemiczna
– inżynieria ciepła
– inżynieria materiałowa
– inżynieria procesowa
– kosmetologia
– logistyka
– logopedia
– matematyka
– mechatronika
– pedagogika
– politologia
– położnictwo
– prawo
– psychologia
– służby specjalne
– stomatologia
– zarządzanie

Wybrane uczelnie:
– Politechnika Łódzka
– Politechnika Poznańska
– Uniwersytet Łódzki
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
– Politechnika Warszawska
– Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi
– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
– Uniwersytet w Gdańsku
– Uniwersytet w Warszawie
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Poznaniu
– Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

Kierunki wybrane przez absolwentów technikum:
– wysział mechaniczny
– elektrotechnika
– automatyka
– wydział mechaniczny

Wybierane uczelnie:
– Politechnika Łódzka
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Kierunki wybrane przez absolwentów szkoły zawodowej:
– technikum
– liceum ogólnokształcące.

Wybierane szkoły:
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie