,,Szkoła do hymnu”

„ Szkoła do hymnu ” 2021
Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem
Niepodległości o symbolicznej godzinie 11.11 zaśpiewali

„Mazurka Dąbrowskiego” .

W ten sposób społeczność szkolna włączyła się do corocznej
akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”,
która ma na celu uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości.