previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

OLIMPIADY

 

 

 

1. VI OLIMPIADA “LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO

do etapu okręgowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Wojciech Bilicki – kl. II DKonrad Kusiak – kl. II DPaweł Mordzak – kl. III B

 

Opiekun: p. Jan Zawadzki

 

2. OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

 

w etapie szkolnym uczestniczyło 16 uczniów z kl. IV e i IV s

Opiekunowie: p. Z. Borowiecki, p. J. Król

Więcej “Olimpiady i konkursy 2012/2013”

 

 

Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji naukowej, służącym uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Jest największą biblioteką szkolną w powiecie kutnowskim. Jej powierzchnia użytkowa wynosi 160 m2 i składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni (z 35 miejscami) oraz magazynu zbiorów.
Czytelnia wyposażona jest w cztery stanowiska multimedialne. Nasza biblioteka to nowoczesna, w pełni skomputeryzowana mediateka.
Pracujemy w oparciu o program MOL 2000+. Informacje o zbiorach można uzyskać za pomocą szkolnej bazy danych. Możemy poszczycić się 26 tysiącami woluminów książek i dużym zasobem zbiorów multimedialnych (ok. 1 tyś.). Gromadzimy książki, czasopisma dla nauczycieli i uczniów oraz inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
Z biblioteki korzysta ponad 1000 czytelników (uczniów) i ponad 85 pracowników szkoły (średnio dziennie korzysta około 75 osób).
Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określają zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną regulaminy czytelni i wypożyczalni.

Biblioteka szkolna dba o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów (czytelników) kształcąc umiejętności:

 • pozyskania i opracowania informacji pochodzących z różnych źródeł
 • (książki, multimedia, Internet),
 • krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych: prasy, radia i telewizji,
 • wyszukiwania informacji za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych systemów wyszukiwawczych (m.in. za pomocą programu komputerowego MOL 2000+,
 • nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych,
 • racjonalnego wykorzystywania technik prac umysłowych w procesie kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik notowania i zapamiętywania.

Zapewniamy:

 • opiekę, przyjazne i korzystne warunki korzystania z podstawowych źródeł wiedzy,
 • pomoc i doradztwo w doborze lektury z uwzględnieniem zainteresowań czytelniczych,
 • ciekawe formy zajęć z przewagą aktywizujących metod pracy rozwijających indywidualne zainteresowania,
 • pozyskiwanie i opracowywanie informacji najnowszymi technikami informacyjnymi.

Wspieramy:

 • rozwój aktywności poznawczej i kulturalnej poprzez wspieranie imprez
 • i uroczystości kulturalno-rozrywkowych w szkole,
 • samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem intelektualnym ucznia,
 • aktywność poznawczą i twórczą dającą możliwość samorealizacji,
 • kultywowanie tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szkoły, regionu, miasta,
 • możliwości poznawania swoich indywidualnych cech osobowości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości,
 • pokonywanie barier w komunikacji społecznej oraz zachowanie postaw asertywnych w kontaktach międzyludzkich.

 

Biblioteka jest tym miejscem, gdzie zagląda każdy uczeń.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie bowiem bogactwo lektur i książek beletrystycznych przyciąga rzesze czytelników. Pełni ona także funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny, przyjemny i nowoczesny lokal, a także osobowość nauczycieli bibliotekarzy , o czym świadczą liczne odwiedziny biblioteki przez absolwentów naszej szkoły.

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Dzikowska E., Tam, gdzie byłam
Kraśko P., Alaska
Fleszarowa – Muskat S., Na fali
Lipkowski R., Modlitwa o wschodzie słońca
Raczyńska T., Nurowska M., Matka i córka
Handzlik M., Buenos Aires
Michalak K., Bezdomna, Poczekajka
Kerr P., Pomarańcze w śniegu
Collura M., Na Sycylii
Polkowska A., Najlepsze państwo świata
Hermann K., Miłość w Berlinie
Plebanek G., Dziewczyna z portofino
Roberts N., Zagraj ze mną, Prywatne skandale, Wszystko jest możliwe
Kava A., Fałszywy krok
Steel D., Specjalna przesyłka
Topornicka A., Pierwsza osoba liczby mnogiej
Coben H., Najczarniejszy strach
Godlewska M., Zadania doświadczalne
Drzewiecka A., Ciotki
Siedlecka J., Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu
Poussin S., Afryka Trek
King S., 4 po północy
Halik T., 180000 kilometrów przygody
Cunnelly J. L., Julia
Wilson J., Palestyński romans
Ławrynowicz W., Halina
Krall H., Biała Maria
Szamburski R., Bękart
Rogowski R., Pisząc po ziemi
Patricelli M., O rotmistrzu Witoldzie Pileckim
Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii

Wolski M., 13 gabinet, Post Polonia, Doktor Styks, Mocarstwo, Skecz zwany morderstwem, Krowy tłuste. Krowy chude, Ewangelia według Heroda
Szczeklik A., Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny
Łysiak W., Satynowy magik
Saviano R., Gomorra
Dimbleby J., Rosja. Podróż do serca kraju i narodu
Ziemkiewicz R., Ciało obce, Żywina, Myśli nowoczesnego endeka
Balon M., Ks. Piotr Skarga
Rowiński T., Czy żyjemy w czasach apokalipsy?
Kraśko P., Francja
Eliot M., Amerykański buntownik
Nurowska M., Dom na krawędzi, Po tamtej stronie śmierć

Gortat G., Do pierwszej krwi
Cassidy A., Gorzkie urodziny
Casta S., Gra w śmierć
Frey J., Pokręcony świat; Oszaleć ze strachu
Rybałtowska B., Kuszenie losu, Romanse w Paryżu, Bez pożegnania, Szkoła pod baobabem, Koło graniaste, Mea culpa, Czas darowany nam
MacDonald A. M., Co wrony widziały
Monforte R., Burka miłości
Wałęsowa D., Marzenia i tajemnice
Picoult J., Tam gdzie ty, Dziewiętnaście minut
Zawadzka M., Gustaw i ja
Michalska F., Cała radość życia
Pałkiewicz J., Angkor, Syberia. Wyprawa na biegun zimna, Pasja życia
Baker E., Byłam buddyjską mniszką
Sittenfeld C., Amerykańska żona

Horris J., Dżentelmeni i gracze
Hagen G., Wieczni wędrowcy
McCourt F., Nauczyciel
Luminal J. P., Tajemnica Kopernika
Patterson J., Listy pisane miłością
Matthews O., Dzieci Stalina
Shreve A., Wyznania
Wiśniewski J., Zespoły napięć
Hussaini S., Safiya. Żyję dzięki wam
Schmidt E., Przypadek Adolfa H.
Pawlikowska B., W dżungli życia, Teoria bezwzględności
Jagielski W., Wieże z kamienia

 

CZASOPISMA PRENUMEROWANE

BIBLIOTEKA W SZKOLE

BIOLOGIA W SZKOLE

CHEMIA W SZKOLE

CHIP. MAGAZYN KOMPUTEROWY

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA

ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH

FIZYKA W SZKOLE

GEOGRAFIA W SZKOLE

GŁOS NAUCZYCIELSKI

MATEMATYKA

PC WORLD KOMPUTER. EDYCJA DVD

POLONISTYKA

PSYCHOLOGIA W SZKOLE

SŁUŻBA PRACOWNICZA

Więcej o: Nasz Patron

 

 

 

 

„…żył nie dla siebie…”

A gdy kocham Polskę, gdy zapomnieć nie mogę, że rodziłem się Polakiem, jakby ten kraj uratować myślę ustawicznie. Są nieskończone sposoby. Odłóżmy tylko upór, chwyćmy się rozumu.

Stanisław Staszic

 

Tytan pracy i wielki patriota – tak najkrócej należałoby określić osobowość Stanisława Staszica, którego poglądy i działalność wywarły ogromny wpływ na życie polityczne, społeczne i gospodarcze u schyłku XVIII stulecia  i pierwszych dziesięcioleci XIX wieku.
Jego nazwisko nierozerwalnie związane jest z próbami zreformowania Rzeczypospolitej u kresu jej istnienia.

Był zwolennikiem postępu, rzecznikiem interesów mieszczaństwa, walczył o polepszenie doli chłopów, propagował likwidację przeżytków szlachecko-feudalnej Rzeczypospolitej. Dostrzegał pilną potrzebę wprowadzenia powszechnej oświaty, która miała pomóc w kształtowaniu nowoczesnego, racjonalnie myślącego i patriotycznego narodu polskiego.
Jego poglądy, wyrażone w licznych dziełach, stały się przedmiotem wielu analiz, znalazły też trwałe miejsce w rozwoju polskiej myśli społecznej i filozoficznej.
Pracę uważał za źródło wszelkiego dobrobytu i swoim całym życiem potwierdził wierność tej idei. Nie był gabinetowym myślicielem i twórcą, lecz człowiekiem znającym dokładnie rzeczywistość, w całej jej złożoności. To wynik pasji, poznawania
i wielu podróży, ale i tego nadzwyczajnego daru obserwowania, jaki posiadają tylko nieliczni. To również rzadka umiejętność rozumowania, dochodzenia do wielkich syntez i teorii. Przenikliwość jego sądów zadziwia do dziś.
Był jednak Stanisław Staszic przede wszystkim człowiekiem czynu, starającym się nadać swym postulatom i zamierzeniom konkretny sens w każdym działaniu jakiego się podejmował. Rozległość zainteresowań i liczba piastowanych stanowisk zdumiewały współczesnych. Właśnie Staszic poważnie umocnił podstawy rozwoju polskiego przemysłu, szkolnictwa, geologii. Liczne ślady jego działalności nietrudno znaleźć również współcześnie i dlatego też pamięć o Staszicu przetrwała pokolenia.

Urodził się w 6 listopada 1755 r. w Pile. Był najmłodszym synem Wawrzyńca Staszica, młynarza oraz burmistrza Piły, i Katarzyny Mędlickiej, która postanowiła, że jej syn zostanie duchownym. Po ukończeniu szkoły średniej w Poznaniu Staszic przyjął niższe święcenia kapłańskie dnia 2 stycznia 1774, a następnie przez dwa lata studiował teologię. W lipcu 1778 otrzymał święcenia kapłańskie i mianowano go kanclerzem kolegiaty w Szamotułach.
Rok później wydał swoje pierwsze dzieła, tłumaczenie na język polski poematów Ludwika Racine’a Religia oraz Woltera O zapadnieniu Lisbony.
Dzięki spadkowi po ojcu Staszic mógł kontynuować naukę za granicą. Studiował na uniwersytetach w Lipsku i Getyndze, a następnie przez dwa lata kształcił się na kierunku nauk przyrodniczych w paryskim College Royal, pobierając nauki u Brissona i Daubentona. Wpływ tego drugiego, połączony z fascynacją Buffonem, wzbudził u Staszica ogromne zainteresowanie naukami o Ziemi. W 1786 Staszic opublikował polskie tłumaczenie Epok natury Buffona, opatrzone własnymi uwagami. W Paryżu umocniły się również filozoficzne poglądy Staszica.
Staszic powrócił do Polski w 1781, podróżując przez Alpy i Apeniny Północne. W tym samym roku przyjął posadę wychowawcy dwóch synów byłego kanclerza, hrabiego Andrzeja Zamoyskiego. Przez kolejne dwanaście lat wysokie honoraria oraz zdolność do interesów pozwoliły Staszicowi zgromadzić pokaźną fortunę, z której korzystał później w swojej działalności filantropijnej i naukowej. W 1782 uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego i cywilnego na Akademii Zamoyskiej.
W 1787 r. wydał książkę pt. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, a w 1890 Przestrogi dla Polski. W tym samym roku wyruszył w podróż do Włoch, podczas której powstał Dziennik podróży.
Pod koniec 1794, po upadku powstania kościuszkowskiego, Staszic udał się wraz z synami Zamoyskiego do Wiednia, gdzie pozostał do czasu ukończenia edukacji przez swoich podopiecznych. Do Polski wrócił w 1797 i rozpoczął badania geologiczne, w tym celu podróżując na Śląsk oraz do Saksonii na początku 1804. Latem 1805 zorganizował ekspedycję badawczą w Tatry i dnia 21 sierpnia jako pierwszy człowiek zdobył Łomnicę, drugi co do wielkości szczyt tego łańcucha górskiego. Staszic był współzałożycielem i organizatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, utworzonego w 1800 w Warszawie, na którego czele stanął w 1808. W 1801 kupił budynek, w którym mieściła się pierwsza siedziba Towarzystwa,
a w latach 1820 – 1823 zlecił i zapewnił większość środków na budowę Pałacu Staszica oraz stojący przed pałacem pomnik Kopernika, dłuta Bertela Thorvaldsena, a także ks. Józefa Poniatowskiego. Przeznaczył środki finansowe na rzecz kilku warszawskich szpitali, na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Głuchoniemych oraz na budowę dla ubogich Domu Przytułku i Pracy przy ulicy Wolskiej.
W 1807, po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, Staszic opublikował O statystyce Polski krótki rzut wiadomości, dzieło, w którym przedstawił podstawowe dane geograficzne, demograficzne i gospodarcze potrzeby nowej administracji. Koncentrując swoje wysiłki na organizacji instytucji oświatowych oraz rozwoju przemysłu wydobywczego, od 1807 Staszic uczestniczył w pracach Izby Edukacyjnej, w 1808 obejmuje stanowisko członka Komisji Najwyższej Egzaminacyjnej oraz przewodniczącego rady Szkoły Prawa i Administracji.
Od 1809 nadzorował tworzenie Szkoły Lekarskiej, a w 1813, w schyłkowym okresie Księstwa Warszawskiego, założył katedrę geologii i mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego, na kongresie wiedeńskim w 1815, Staszica mianowano członkiem Rady Stanu oraz Wydziału Oświecenia Narodowego; następnie zaś, w 1816, dyrektorem Wydziału Przemysłu i Kunsztów. Ponadto został wybrany przewodniczącym Rady Ogólnej nowo powstałego Uniwersytetu Warszawskiego.
Będąc urzędnikiem wysokiego szczebla w ministerstwie spraw wewnętrznych, Staszic zainicjował systematyczny rozwój przemysłu górniczego i hutniczego, jak również badań naukowych z tym związanych. Rozbudował okręg przemysłowy w Górach Świętokrzyskich, powstały w okresie Księstwa Warszawskiego, a także zaplanował i nadzorował budowę sieci kopalń, hut i fabryk, dostarczając im najnowocześniejsze wyposażenie techniczne oraz zapewniając zadowalające warunki pracy i życia, a także opiekę medyczną dla górników.
Na centrum sieci przemysłowej wybrał miasto Kielce, gdzie w 1816 utworzył Dyrekcję Górniczą w Polsce, obsadzając obie instytucje polskimi ekspertami oraz specjalistami z Saksonii.
Badania Staszica nad strukturą formacji geologicznych związane były z jego działalnością administracyjną. Od 1805 publikował wyniki swoich badań w „Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk”; w 1815 ukazał się zbiór w pracy zatytułowanej O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Pracy tej, stanowiącej pierwszą geologiczną syntezę Polski sporządzoną przez polskiego autora, towarzyszył atlas z czterema mapami oraz licznie ilustrowane plansze; dzięki niej Staszic uzyskał przydomek „ojca polskiej geologii”.
Wkład Staszica w badania naukowe i reformy społeczne upamiętniony został w nazwach wielu szkół, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także kilkunastu skamieniałości zwierzęcych i roślinnych. Za swe dokonania otrzymał order św. Stanisława I klasy i order Orła Białego.
Zmarł 20 stycznia 1826 r., a 24 stycznia odbył się jego pogrzeb będący wielką manifestacją. Jego grób znajduje się przy dawnym kościele klasztornym Ojców Kamedułów na Bielanach.

Źródła: Bury B., Być narodowi użytecznym, Stąporków 2008.
Czarniecki St., Pokłosie Staszicowskie, Piła 2009.
Wysokiński J., Szlakiem Stanisława Staszica, Warszawa 1988.

oprac. M. Borkowska

Więcej o: Koszykarze „Staszica” najlepsi w powiecie

W pierwszym meczu półfinałowym „Staszic” nie dał żadnych szans I LO w Kutnie wygrywając 105:43. W drugim, bardziej wyrównanym meczu ZS Nr 3 w Kutnie pokonało 65:47 ZSZ Nr 2 w Kutnie.

W meczu o III miejsce I LO w Kutnie wygrało 91:47 z koszykarzami z “Troczewskiego”. W meczu finałowym „Staszic” wygrał 86:47 z „Grabskim”. Zawody odbyły się w ubiegły czwartek w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie.

W mistrzostwach wystąpiły jeszcze dwie szkoły: II LO im J. Kasprowicza w Kutnie oraz ZS w Żychlinie. Obie zakończyły rywalizację w eliminacjach.

Turniej finałowy:
ZS nr 1 w Kutnie – I LO w Kutnie 105:43
ZS Nr 3 w Kutnie – ZSZ Nr 2 w Kutnie 65:47

mecz o III miejsce: I LO w Kutnie – ZSZ Nr 2 w Kutnie 91:47
mecz finałowy: ZS nr 1 w Kutnie – ZS Nr 3 w Kutnie 86:47

Klasyfikacja końcowa:
1. ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.
2. ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
3. I LO im. gen. J.H. Dąbrowskiego.
4. ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie

Skład reprezentacji “Staszica”: Michał Haczyk, Mateusz Wasielewski, Patryk Kłosik, Sebastian Kopczyński, Kamil Zbońkowski, Michał Stasiak, Tomasz Frontczak, Bartosz Waliszewski, Kacper Wawrzyńczak, Trzaskalski Dawid. Trener Dariusz Mieszkowski.

Drużyna „Staszica” będzie reprezentowała powiat kutnowski w zawodach rejonowych, które odbędą się 8 marca w Skierniewicach.

Więcej o: „Staszic” zagra w finale

W pierwszym meczu grupy B dziewczęta ze „Staszica” przegrały 13:47 z LO w Aleksandrowie Łódzkim, zaś w drugim spotkaniu pokonały 50:13 ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwsze miejsce w Grupie B zajęły dziewczęta z Aleksandrowa Łódzkiego, gromiąc 92:8 ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Natomiast w grupie A bezkonkurencyjna okazała się drużyna SMS LO im M. Gortata w Łodzi, wygrywając 86:19 z I LO w Sieradzu oraz 62:18 z I LO w Tomaszowie Mazowieckim. W ostatnim meczu tej grupy I LO w Tomaszowie Mazowieckim wygrało 32:30 z I LO w Sieradzu.

Tabela Grupy A:

1. LO im. M. Gortata w Łodzi
2. I LO w Tomaszowie Mazowieckim
1. I LO im. K. Jagielończyka w Sieradzu

Tabela Grupy B:

1. LO w Aleksandrowie Łódzkim
2. Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie
3. ZSP Nr 2 w Piotrkowie Tryb

Do finału wojewódzkiego awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Organizatorem zawodów był MOSiR Kutno.

Skład reprezentacji „Staszica”: Michalina Kamińska, Marta Domańska, Alicja Stępniak, Adrianna Tyjewska, Aleksandra Podemska, Klaudia Matczak, Beata Wojciechowska, Andżelika Przytulska, Magdalena Lewandowska, Małgorzata Grzanowska, Katarzyna Sztekiel, Kinga Kaczor. Trener Mariusz Łubiński.

Więcej o: “Staszic” z brązem
W tym roku system gry został zmieniony i w finale odbyły się tylko dwa mecze – o trzecie miejsce (drużyny które zajęły drugie miejsca w półfinałach) oraz finał. “Dziewczęta ze Staszica” pewnie i wysoko 72:39 (19:6,18:8, 18:8, 17:17) wygrały z I LO w Tomaszowie Mazowieckim zajmując III miejsce w województwie łódzkim.
Mistrzem województwa została drużyna LO w Aleksandrowie Łódzkim, która w meczu finałowym wygrała 56:50 z SMS LO im. Marcina Gortata w Łodzi.
– Jestem bardzo zadowolony z postawy i zaangażowania dziewcząt. Wygraliśmy zawody na szczeblu powiatu, rejonu, zajęliśmy drugie miejsce w półfinałach. Przed nami znalazły się dwie szkoły, których reprezentacje składają się w całości z zawodniczek grających w pierwszej i drugiej lidze oraz w juniorkach UKS Basket Aleksandrów Łódzki, ŁKS i Widzewie – mówi trener Mariusz Łubiński.
 
Skład reprezentacji „Staszica”: Alicja Stępniak, Adrianna Tyjewska, Beata Wojciechowska, Michalina Kamińska, Marta Domańska, Klaudia Matczak, Andżelika Przytulska, Magdalena Lewandowska, Małgorzata Grzanowska, Katarzyna Sztekiel, Kinga Król, nauczyciel Mariusz Łubiński.
1 63 64 65 66

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram