Dla kandydatów

Planowane typy szkół, kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dla kandydatów

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej https://lodzkie.edu.com.pl Przypominamy, że wniosek o przyjęcie składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Odtwórz wideo