previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dla kandydatów

OFERTA KSZTAŁCENIA na rok szkolny 2019/2020

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

– dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • KLASA I AD p:
  – IA – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego,
  – ID – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wos.
 • KLASA IE p – z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, języka angielskiego.

– dla absolwentów gimnazjum:

 • KLASA I AD g:
  – IA – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego,
  – ID – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wos.
 • KLASA IE g – z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki.

 

TECHNIKUM NR 1

– dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • KLASA Ie p – kształcąca w zawodzie technik elektronik; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki.
 • KLASA Ii p– kształcąca  w zawodzie technik informatyk; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki.

 – dla absolwentów gimnazjum:

 • KLASA Im/s g:
  Im – kształcąca w zawodzie technik mechanik; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki – NOWOŚĆ  !!!
  Is  – kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki.
 • KLASA Ii g – kształcąca  w zawodzie technik informatyk; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

 – dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • KLASA 1k/s p:
  1 k – kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  1 s  – kształcąca w zawodzie operator obrabiarek skrawających – NOWOŚĆ  !!!

 – dla absolwentów gimnazjum:

 • KLASA 1k/s g:
  1 k – kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  1 s  – kształcąca w zawodzie operator obrabiarek skrawających – NOWOŚĆ  !!!

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej https://lodzkie.edu.com.pl

Przypominamy, że wniosek o przyjęcie składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Więcej o Co warto wiedzieć o naszej szkole…

1) Historia szkoły

Wiosną 1965r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowej szkoły i internatu. 
Budynki te zostały przekazane do użytku 2 września 1968 r.

W roku 1971 Zespół Szkół Zawodowych obejmował 5 typów szkół.

W roku 1992 w Zespole Szkół Nr 1 powstał nowy typ szkoły – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, w roku 1995 Liceum Techniczne, zaś w roku 2002 Liceum Profilowane.

W roku 2012 szkoła obchodziła jubileusze:
– 60 – lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
– 50 – lecia Technikum
– 20 – lecia Liceum Ogólnokształcącego
– 10 – lecia Liceum Profilowanego

 2) Współczesność

• Obecnie szkoła liczy 25 oddziałów, z czego 8 stanowi Liceum Ogólnokształcące, 14 – oddziałów Technikum (kształcące w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych), 3 – Szkoła Branżowa I-go stopnia.
• Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, czego potwierdzeniem są:
– wyniki egzaminu maturalnego,
– wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
– wskaźniki EWD (tzw. edukacyjnej wartości dodanej, obrazujące wkład pracy szkoły w wyniki osiągane przez uczniów; patrz strona (www.ewd.edu.pl),
– wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów, Ogólnopolskiego Rankingu Techników, Ogólnopolskiego Rankingu Egzaminów Zawodowych (www.perspektywy.pl).
• Młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wyniki tego egzaminu są wysokie, co pozwala absolwentom bez problemu dostać się na wymarzone kierunki studiów.
• Nasi uczniowie przygotowują się do matury szkole. Nauczyciele prowadzą dla nich dodatkowe, nieodpłatne zajęcia, z których korzysta 100% młodzieży klas maturalnych.
• Szkoła ma laureatów i finalistów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
• Nasi uczniowie odnoszą również spektakularne sukcesy w sporcie: są min. mistrzami powiatu i rejonu w lidze lekkoatletycznej, w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców (mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu), w koszykówce i siatkówce – dziewczęta – II miejsce w powiecie, chłopcy – I miejsce.
Osiągnięcia te są w dużej mierze efektem prowadzonych w szkole nieodpłatnie, systematycznie zajęć sportowo – rekreacyjnych (w czasie pozalekcyjnym).
• Nasza szkoła posiada certyfikaty:

 •  „Szkoły przyjaznej uczniom”,
 •  „Szkoły z klasą”,
 •  „Szkoły uczącej się”,
 •  „Szkoły bez przemocy”,
 •  „Szkoły odkrywców talentów”,
 •  „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”.
 •  „Ambasadora języka niemieckiego”

• Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego przynosi oczekiwane efekty – owocuje międzynarodowymi wymianami młodzieży.
• W szkole działa Klub „Cheerleaderek”.
Nowe tancerki są przyjmowane do koła na początku roku szkolnego.
Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż doskonalą swoje umiejętności.
• Szkoła zapewnia naukę w przestronnych, bogato i nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, specjalistycznych i laboratoriach językowych.
• Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, czego potwierdzeniem są wyniki rekrutacji. O przyjęcie do poszczególnych typów szkół ubiega się corocznie wielu kandydatów gimnazjum.

3) Tradycje:
1. PREMIE (nagrody finansowe) dla uczniów, którzy uzyskują średnią stopni 4,75 i wyżej (na półrocze i na koniec roku).

2. STYPENDIA – nasi uczniowie otrzymują stypendia:
– Prezesa Rady Ministrów,
– z „Łódzkiego regionalnego programu wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej”,
– z „Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego”,
– ze Stowarzyszenia Edukacyjno – Sportowego Staszic – Kutno.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, która posiada rozbudowany SYSTEM wspierania – również finansowego – UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH.

3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – w naszej szkole funkcjonuje ona
w różnych formach. Należą do nich:
– stypendia szkolne ze środków budżetowych Samorządów,
– zasiłki losowe z funduszy Rady Rodziców,
– zwolnienia z opłat za obiady w stołówce szkolnej,
– zakup podręczników,
– zwolnienia ze składek.

4. Możliwość zdobycia certyfikatu „Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy”.

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy jest to dokument, który zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych.
W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu, którego pomyślny wynik zapewni zdobycie certyfikatu „Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy”.

5. Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających w szkole, pozalekcyjnych, nieodpłatnych zajęć kół zainteresowań, takich, jak:
• koło komputerowe
• koło historii i wiedzy o społeczeństwie
• koło języka polskiego
• koło matematyczne
• koło fizyczne
• koło biologiczne
• koło geograficzne
• koło chemiczne
• koło ekonomiczne
• koło języka francuskiego
• koło języka niemieckiego
• koło języka angielskiego
• koło języka rosyjskiego
• koło języka włoskiego
• koło języka łacińskiego
• koło historyczne
• koło PCK
• koło wiedzy technicznej
• koło LOK

6. W ramach Szkolnego Klubu Sportowego uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica chętnie spędzają wolny czas, doskonalą swoje sportowe umiejętności, dzięki czemu szkoła odnosi spektakularne sukcesy w powiecie i województwie, głównie w takich dziedzinach, jak: koszykówka, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka. 

7. Przyznawanie Brązowych Medali Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczniom wyróżniającym się w nauce oraz w pracy na rzecz szkoły.

8. Wydawanie gazety szkolnej „CHIMERA” przez uczniowski zespół redakcyjny. 

9. Dla uczniów klas pierwszych na początku każdego roku szkolnego organizowane są przez Samorząd Uczniowski „DEBIUTY”. Pierwszoklasiści przed szkolną publicznością prezentują swoje talenty i oryginalne pomysły.

10. W szkole aktywnie działają: Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariusza, drużyna harcerska „Desperado”.

 I. Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie 

 1. klasa IA – oddział z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, geografii
 2. klasa ID – oddział z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
 3. klasa IE – oddział z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki

 

II. Technikum 4 – letnie

 1. klasa Ie – oddział kształcący w zawodzie technik elektronik z rozszerzonym programem nauczania  matematyki i informatyki
 2. klasa Ii – oddział kształcący w zawodzie technik informatyk  z rozszerzonym programem nauczania  matematyki  informatyki
 3. klasa Is – oddział kształcący w zawodzie technik pojazdów samochodowych  z rozszerzonym programem nauczania  matematyki  fizyki

 

III. Szkoła Branżowa I-go stopnia 3 – letnia

klasa 1k/m – oddział kształcący w zawodzie mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram