previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Rok: 2020

W wymienionych poniżej dniach będą wydawane hasła dostępu do Waszych wyników maturalnych (dostęp będzie możliwy w dniu ogłoszenia wyników pod adresem wyniki.komisja.pl). Ponadto w tych dniach będzie możliwość odbioru dokumentów
z gimnazjum, w tym kart zdrowia, a dla absolwentów Technikum będzie możliwy odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Odbierający dokumenty wchodzą do budynku szkoły wejściem jak do szatni, dokumenty będą wydawane w łączniku. Prosimy zabrać ze sobą maseczki, rękawiczki i własny długopis.

Harmonogram odbioru dokumentów:

  • 1 lipca br.:

– absolwenci kl. III A i kl. IV i w godz. 12.00 – 15.00,

  • 2 lipca br.:

– absolwenci kl. III D i kl. IV s w godz. 12.00 – 15.00,

  • 3 lipca br.:

– absolwenci kl. III E i IV e w godz. 12.00 – 15.00.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z dnia 29 maja 2020 r.

Drodzy Uczniowie,
w związku z rozpoczynającymi się od dnia 1 czerwca br. konsultacjami dla uczniów oraz w związku ze wznowieniem działalności biblioteki szkolnej, proszę o zapoznanie się z poniższymi procedurami zawierającymi zasady uczestnictwa w konsultacjach oraz warunki korzystania z biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Konsultacje odbywać się będą według ustalonego harmonogramu. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Z biblioteki będziecie mogli skorzystać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z nauczycielem bibliotekarzem za pomocą systemu e-dziennik. Informuję również, że wejście do budynku szkoły na konsultacje i do biblioteki będzie odbywać się przez drzwi główne szkoły.

Pozdrawiam
Agnieszka Wajgner-Matusiak
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St.Staszica w Kutnie

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie konsultacji

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej

Informuję, że od dnia 26 maja br. (wtorek) będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020r.

W związku z trwającym stanem epidemii, w celu odbioru dyplomu, absolwenci proszeni są o ustalenie wizyty w szkole telefonicznie pod numerem telefonu 24 253 36 37.

 

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Informuję, że zostałyopublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020. Maturzystówproszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego.pdf

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Matury 2020 w naszej szkole otrzymacie wkrótce drogą elektroniczną za pośrednictwem wychowawców.

 

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica  w Kutnie

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 22 maja 2020 r.

 

W związku z decyzją MEN, informuję, iż termin ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, a tym samym przerwa w nauczaniu stacjonarnym szkoły, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, ulega przedłużeniu do dnia 7 czerwca 2020 r.

Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informuję ponadto, że od dnia 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Od dnia 1 czerwca br. uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły w czasie konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej opublikujemy wkrótce.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły interesanci obsługiwani są telefonicznie pod numerem telefonu tel. 24 253 36 37;
254 23 97 bądź drogą elektroniczną pod adresem zs1_kutno@interia.pl.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Drodzy Kandydaci i Rodzice Kandydatów,

umieszczamy poniżej link do strony MEN z informacją o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz terminach składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do naszej szkoły przekażemy wkrótce na stronie internetowej szkoły. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 24 253 36 37.


https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica  w Kutnie

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 11 maja 2020 r.

 

Informuję o zmianach terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.

Zgodnie z komunikatem Kuratorium Oświaty w Łodzi (link tutaj: https://www.kuratorium.lodz.pl/zmiana-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2020-2021/) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wobec powyższego nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone
w Zarządzeniu  Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości
w najbliższym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram