previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Kwiecień 2020

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Informuję, że w Wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie dni wolne ustalone na 4, 5, 6 maja 2020 r. dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie, Technikum Nr 1 w Kutnie i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Kutnie ulegają zmianie na dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu egzaminów maturalnych wprowadzonego Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Zgodnie z powołanym komunikatem egzamin maturalny rozpoczyna się 8 czerwca 2020 r. i potrwa do 29 czerwca.

W związku z powyższym w dni 4, 5, 6 maja br. realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. będą dniami wolnymi od zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

W związku z decyzją MEN, informuję, iż termin ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, a tym samym przerwa w nauczaniu stacjonarnym szkoły, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, u
lega przedłużeniu do dnia 24maja 2020 r.

Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

Maturzystów informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej tegoroczny egzamin maturalny odbędzie się w terminie 8 – 29 czerwca, nie będzie w tym roku egzaminów ustnych. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje się tutaj: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Wszelkie informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego na terenie ZS Nr 1 w Kutnie będą podane wkrótce do wiadomości w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły interesanci obsługiwani są telefonicznie pod numerem telefonu tel. 24 253 36 37; 254 23 97 bądź drogą elektroniczną pod adresem zs1_kutno@interia.pl.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w KutnieKutno, dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie przekazuję informację,
iż w dniu 20 kwietnia br. z inicjatywy Samorządu Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
został uruchomiony Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

Infolinia: 726-611-611 numer ten jest dostępny codziennie w godzinach 12:00 – 20:00.

Kontakt na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj) codziennie w godzinach 20:00 – 0:00.

Dzieci i młodzież uzyskują wsparcie w następujących obszarach:

  • Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale ( zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia epidemii);
  • Dokonywanie samouszkodzeń;
  • Myśli, plany i zamachy samobójcze;
  • Konflikty i nieporozumienia;
  • Straty, w tym rozstania i żałoba;
  • Kryzysy wieku adolescencji.

Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br., specjaliści (terapeuci, psychologowie, pedagodzy, interwenci kryzysowi) będą udzielać pomocy dzieciom i młodzieży przez 7 dni w tygodniu.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z dni 23 kwietnia 2020 r. dla tegorocznych absolwentów

W związku z trwającym stanem epidemii, informuję, że uroczystość rozdania świadectw dla klas maturalnych przewidziana na dzień 24 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i godzin odbioru świadectw przekazywane będą absolwentom za pośrednictwem wychowawców. Absolwenci, którzy nie ustalili z wychowawcą terminu odbioru świadectwa, proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 24 253 36 37.

Proszę o przestrzeganie ustalonych godzin odbioru świadectw. Wejście do budynku szkoły od strony dziedzińca szkolnego.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego dla programowo najwyższych klas liceum i technikum informujemy, że w ciągu kilku najbliższych dni zostaną umieszczone na stronie szkoły szczegółowe informacje dotyczące obiegówek oraz odbioru świadectwa ukończenia szkoły.

Dyrektor Szkoły
mgr A.Wajgner-Matusiak

Kutno, dnia 14.04.2020r.

Komunikat
Informujemy, że w sekretariacie szkoły dostępne są materiały dot. szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Dyrektor szkoły

mgr A.Wajgner-Matusiak

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Całość komunikatu

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram