previous arrow
next arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 11 maja 2020

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 11 maja 2020 r.

 

Informuję o zmianach terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.

Zgodnie z komunikatem Kuratorium Oświaty w Łodzi (link tutaj: https://www.kuratorium.lodz.pl/zmiana-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2020-2021/) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wobec powyższego nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone
w Zarządzeniu  Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości
w najbliższym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram