IX Konkurs BHP

W dniu 21 kwietnia 2022r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego odbył się IX Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, który po raz trzeci jest konkursem międzyszkolnym. W konkursie wzięli udział uczniowie kutnowskich szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica, Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test wiedzy obejmujący zagadnienia prawa pracy, środowiska pracy, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagrody w konkursie ufundował współorganizator konkursu- Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi reprezentowany przez inspektora Krzysztofa Barańskiego. Do jury konkursu została również zaproszona Barbara Krajniak-kierowniczka kutnowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Organizatorkami konkursu ze strony nauczycielek były: Maria Pływacz i Agnieszka Drapińska z ZS nr 3 oraz Krystyna Wąs z ZS nr 1. Zwycięzcami konkursu zostali:
I nagroda główna- Wiktoria Górkiewicz z ZS nr 3, II nagroda główna- Igor Kurpiewski z ZS nr 1, III nagroda główna- Daniel Cieślak z SOSW nr 2. Laureatom konkursu gratulujemy wiedzy!