Piotr Bartczak z tytułem finalisty Olimpiady Dzieje Oręża

PIOTR BARTCZAK, uczeń III LO im. Stanisława Staszica, uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Piotr jest uczniem  klasy 3D o profilu humanistycznym (realizującej język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym). Historii uczy Piotra  p. Maciej Pawłowski. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Piotr był laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Paderewski w Poznaniu.
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego jest olimpiadą rankingową, jej finaliści i laureaci są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii. Jest to równoznaczne ze zwolnieniem z matury z historii (z wynikiem 100% punktów z tego egzaminu).