XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Skierniewicach

27 kwietnia 2022 roku drużyna Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, w składzie: Kacper Nyśkiewicz kl. IIImsg, Jakub Prośniewski kl. IIImsg oraz Kacper Gołębiewski kl. 3ksp uczestniczyła w eliminacjach regionalnych XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Skierniewicach.
Zawody regionalne organizowane zostały dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatów brzezińskiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego, rawskiego i skierniewickiego. Drużyny rywalizowały w pięciu konkurencjach: w teście znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, obsłudze technicznej pojazdu samochodowego, jazdy sprawnościowej motorowerem oraz jazdy sprawnościowej samochodem (tzw. test Stewarta). Drużyna ZS nr 1 w Kutnie zajęła III miejsce zdobywając pamiątkowy puchar oraz nagrody indywidualne i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego turnieju, który odbędzie się 27 maja 2022 w WORD w Sieradzu. Reprezentantom Szkoły gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem drużyny jest Jerzy Król.