Wyjazdowa lekcja geografii

Co nazywamy skałą?, Na czym polega budowa wewnętrzna minerałów?, Jakie są cechy, rodzaje, znaczenie gospodarcze skał?,
Jak wygląda faktyczna sieć hydrograficzna Łodzi?, Dlaczego przemysł włókienniczy powstał w XIX-wiecznej Łodzi?, Jak wygląda i kiedy powstał pałac Izraela Poznańskiego ?, Czy to prawda, że przez Łódź przepływa szesnaście rzek? na te i inne pytania znaleźli odpowiedź uczniowie naszej szkoły rozszerzający geografię z klasy 2A  i 3AD  podczas wycieczki do Łodzi. Pierwszą część wycieczki rozpoczęliśmy od Muzeum Geologicznego im. Jana Ziomka działającego w ramach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej skał i minerałów. Dodatkowym walorem naszego spotkania była możliwość dotknięcia omawianych skał i podziwianie eksponatów muzeum w szklanych gablotach. Łącznie na ekspozycjach znajduje się ok. 4000 okazów z Polski i innych krajów świata, wśród nich znajdują się skamieniałości z różnych, nawet najstarszych okresów geologicznych. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Miasta Łodzi, gdzie pani Antonina Pawłowska – Doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła warsztaty geograficzne pt. „Z biegiem łódzkich rzek”. Zajęcia rozpoczęliśmy od filmu przedstawiającego sieć hydrograficzną miasta i historię powstania przemysłu włókienniczego w XIX-wiecznej Łodzi. Następnie zwiedziliśmy reprezentacyjną rezydencję wybudowaną dla rodziny jednego z najzamożniejszych fabrykantów tamtych czasów – Izraela K. Poznańskiego. Obejrzeliśmy ekspozycję wnętrz fabrykanckich z przełomu wieków XIX i XX, wystawę prezentującą dzieje Łodzi przemysłowej. W podziemiach pałacu zwiedziliśmy wystawę o wielokulturowej Łodzi pt. “Na wspólnym podwórku”. Tu ożył miniony świat wielonarodowościowej i wielokulturowej Łodzi sprzed 1939 r. W drugiej część spotkania uczniowie podzieleni na grupy w kreatywny sposób rozwiązywali różne zadania i problemy związane z wodą. Dla uczniów naszej szkoły była to bardzo ciekawa i cenna lekcja terenowa, poszerzyła wiedzę uczniów oraz pozwoliła na miłe spędzenie czasu. W czasie wycieczki opiekę nad młodzieżą sprawowali: Izabela Pawłowska, Aneta Urbańska-Matczak, Ewelina Czerwińska, Małgorzata Walerczak.