Zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022

Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022. Pani wicedyrektor Agnieszka Rybczyńska powitała zaproszonych gości i całą społeczność Staszica. Uczniom szkoły branżowej świadectwa ukończenia szkoły wręczyli: p. dyrektor Agnieszka Wajgner- Matusiak oraz wychowawczynie- p. Malwina Mikołajczyk i p. Agnieszka Sztarbała. Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej części uroczystości uczniowie młodszych klas technikum, liceum i szkoły branżowej otrzymali nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Na uroczystość przybyli rodzice uczniów wyróżniających się w nauce, otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniem. Następnie głos zabrali- p. dyrektor Agnieszka Wajgner – Matusiak, przedstawiciel Rady Rodziców- p. Ewa Kowalewska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego- wszyscy życzyli bezpiecznych i udanych wakacji🌞🕶🌴