Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

przewodnicząca:  Agnieszka Stachowska

zastępca:            Robert Kaczmarek

skarbnik:            Anna Cieślińska

sekretarz:           Renata Feliniak

członkowie:        Aneta Stachecka

                         Ewa Morcinietz

                         Małgorzata Janicka