Konkurs Ortograficzny “O Pióro Starosty Kutnowskiego”

W dniu 12.12.2018 r. odbyła się w naszej szkole VII edycja Konkursu Ortograficznego “O Pióro Starosty Kutnowskiego”. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli języka polskiego: p. Agatę Sikorską, p. Annę Urbańską, p. Annę Kozień i p. Annę Chmielecką. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Kutnowski, Pan Daniel Kowalik.
Celem konkursu jest promowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawnej pisowni oraz zachęcanie uczniów do stawania w konkursowe szranki. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego musieli zmierzyć się z trudnym ortograficznym tekstem, ale poradzili sobie z nim doskonale.
Spośród startujących w tegorocznym konkursie najlepszymi okazali się:
– szkoły podstawowe:
I miejsce – Jan Głowienka – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kutnie (gimnazjum)
II miejsce – Aleksandra Karolewska – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kutnie (gimnazjum)
III miejsce – Julia Nowicka – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kutnie (gimnazjum)
– szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Zuzanna Staniszewska- II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie
II miejsce – Agata Pakulska – I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
III miejsce – Sandra Łukaszewicz– Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie.
Zwycięzcy zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi, które ufundowały Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie. Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w ortograficznych potyczkach w formie pamiątkowych dyplomów.
Warto podkreślić, że konkurs ten jest doskonałym sposobem, by zachęcić młodzież do dbałości o poprawność językową w codziennym życiu. Cieszy fakt, że uczniowie aktywnie i przede wszystkim skutecznie włączają się w działania mające na celu ochronę języka polskiego przed niekorzystnymi zjawiskami, do których należy współczesny trend lekceważenia norm poprawnościowych w zakresie pisowni.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej, VIII edycji konkursu w następnym roku, licząc na to, że w ślady kolegów pójdą następni miłośnicy języka polskiego.
Agata Sikorska