Staszic w rankingu miesięcznika Perspektywy

Miesięcznik „Perspektywy” po raz 21. przygotował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wybrano najlepsze licea i technika z całej Polski. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2126 liceów ogólnokształcących i 1731 techników.
Kryteria Rankingu liceów to: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Kryteria Rankingu techników to z kolei: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.
W tych zestawieniach znalazło się nasze III Liceum Ogólnokształcące na 458 miejscu w Rankingu Liceów Ogólnokształcących oraz 33 miejsce w Rankingu Wojewódzkim otrzymując Srebrną Tarczę.Technikum Nr 1 zajęło 230 miejsce i Srebrną Tarczę.