Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że od dnia 27 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły znajdują się do obioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z sesji styczeń-luty 2019 r.