Odbiór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że w sekretariacie szkoły znajdują się do odbioru świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie M.42 z sesji styczeń-luty 2018 r. Świadectwa, o których mowa były przekazane w maju 2018 r. do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w celu podwyższenia wyniku.