BISKUP ŁOWICKI ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE

W dniu 29 maja 2019 r. odwiedził naszą szkołę ks. biskup Andrzej F. Dziuba w ramach wizytacji parafii św. Wawrzyńca w Kutnie.
            Wyjątkowego gościa powitała wicedyrektor szkoły Agnieszka Jóźwiak, która zaprezentowała jednocześnie rys historyczny oraz osiągnięcia naszej szkoły.
W spotkaniu z biskupem brała udział młodzież klas: I E, II D i Ii/1 wraz z nauczycielami.
Młodzież przedstawiła program przywołujący myśli Jana Pawła II na temat roli rodziny i szkoły ubogacony piosenkami o charakterze religijnym i refleksyjnym.
Samorząd Szkolny ofiarował ks. biskupowi kwiaty z racji 15-lecia Jego sakry biskupiej.
            Ks. biskup serdecznie podziękował za miłe powitanie, ciekawy program artystyczny. Nawiązując do słów wicedyr. A. Jóźwiak, która przywołała postać patrona szkoły Stanisława Staszica, powiedział: „czuję się jak u siebie, gdyż i ja kończyłem liceum im. St. Staszica”. Dodał, że to liceum w Pleszewie. Ks. biskup zwrócił uwagę na postać wielkiego uczonego a jednocześnie księdza Stanisława Staszica, w sposób szczególny na nauczanie Jana Pawła II zwłaszcza w zakresie wychowania i kształcenia, o czym papież mówił 14 czerwca 1999 r w Łowiczu.
            Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem ks. Sylwestra Łajszczaka, p. Dorotę Potakiewicz oraz p. Andrzeja Żurawicza.