Staszicowska geograficzno – historyczna przygoda

Dnia 12 lutego 2020 roku geografowie i historycy z klasy IIA i IAD pod opieką nauczycieli: Macieja Pawłowskiego, Małgorzaty Walerczak i Eweliny Czerwińskiej wyruszyli na niecodzienną wycieczkę. Celem naszej wyprawy była największa i najgłębsza kopalnia soli w Polsce – Kopalnia Soli w Kłodawie oraz Muzeum Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach. Po dotarciu do kopalni windą z prędkością 6m/s zjechaliśmy 600 m pod powierzchnię ziemi. Wędrując wyrobiskami korytarzowymi, obejrzeliśmy m.in. kaplicę św. Kingi, komory solne, grotę Drakuli, maszyny używane w tego typu górnictwie. Dzięki wycieczce utrwaliliśmy i poszerzyliśmy swoją wiedzę geograficzną na temat powstawania, form występowania i sposobów wykorzystania soli kamiennej.

Kolejnym etapem naszej wycieczki było niesamowite Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach.Przewodnik z ogromnym zaangażowaniem oprowadzał nas po kolejnych salach muzeum. Podziwialiśmy imponujące kolekcje m.in. monet, naczyń stołowych, pamiątek po słynnych Polakach, starodruków, wyrobów rzemiosła artystycznego, orderów, starych zegarów i  militariów. Obejrzeliśmy kolekcję obrazów i szkiców takich artystów jak: Stanisław Wyspiański, Marcello Bacciarelli, Leon Wyczółkowski,  Olga Boznańska i Jan Skotnicki. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji o gen. Władysławie Sikorskim i gen. Władysławie Andersie.

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z zapasami soli wróciliśmy do Kutna. Niewątpliwie naszą wycieczkę można uznać za udaną.