Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z dnia 24 marca 2020r.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 24 marca 2020 r.

 W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z regulacjami prawnymi MEN, informuję, iż termin ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, a tym samym zawieszenie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły, ulega przedłużeniu do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym, od dnia 25 marca br. do odwołania, interesanci będą obsługiwani wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu tel. 24 253 36 37; 254 23 97  bądź drogą elektroniczną pod adresem zs1_kutno@interia.pl.

Rodziców i Uczniów informuję, że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. będą funkcjonować w naszej szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka podczas kształcenia na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Sposób prowadzenia zajęć jest indywidualnie dobierany przez każdego z nauczycieli i uzgadniany w porozumieniu z uczniami.

Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach, wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace, regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną, wiadomości w dzienniku Librus oraz śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły.

Udział uczniów i ich postępy w zajęciach będą monitorowane, a praca oceniania. Rodzice będą mogli na bieżąco sprawdzać wyniki w nauce dzieci za pośrednictwem dziennika Librus oraz w drodze kontaktu telefonicznego z wychowawcą klasy.

Drodzy Uczniowie, proszę Was o poważne i rzetelne potraktowanie nauki na odległość. Systematyczny udział w zajęciach zdalnych jest niezbędny dla wszystkich uczniów w celu zrealizowania programów nauczania, w szczególności dla tych, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego. Proszę także, abyście pamiętali o zachowaniu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Wykorzystajcie dobrze ten czas !

Agnieszka Wajgner-Matusiak
p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie