KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z dni 23 kwietnia 2020 r. dla tegorocznych absolwentów

W związku z trwającym stanem epidemii, informuję, że uroczystość rozdania świadectw dla klas maturalnych przewidziana na dzień 24 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i godzin odbioru świadectw przekazywane będą absolwentom za pośrednictwem wychowawców. Absolwenci, którzy nie ustalili z wychowawcą terminu odbioru świadectwa, proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 24 253 36 37.

Proszę o przestrzeganie ustalonych godzin odbioru świadectw. Wejście do budynku szkoły od strony dziedzińca szkolnego.

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie