KOMUNIKAT

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im.  St. Staszica w Kutnie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Informuję, że w Wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie dni wolne ustalone na 4, 5, 6 maja 2020 r. dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie, Technikum Nr 1 w Kutnie i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Kutnie ulegają zmianie na dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu egzaminów maturalnych wprowadzonego Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Zgodnie z powołanym komunikatem egzamin maturalny rozpoczyna się 8 czerwca 2020 r. i potrwa do 29 czerwca.

W związku z powyższym w dni 4, 5, 6 maja br. realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. będą dniami wolnymi od zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Agnieszka Wajgner-Matusiak

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie