Konkurs

W dniu 09.04.21r. odbył się międzyszkolny „VIII Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy”. W konkursie uczestniczyli uczniowie Techników, z Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica i Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego. Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, zagrożeń w środowisku pracy, ochrony ppoż. i ergonomii. Nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi. Laureaci konkursu: I miejsce – Wiktoria Górkiewicz z kl. II TEg (ZS nr 3), II miejsce – Patryk Świątczak z kl. I Te/i (ZS nr 1), III miejsce – Paulina Kuźnicka z kl. II TEp (ZS nr 3).
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy wiedzy!