Spotkanie integracyjne

                                                                                                                Zgrana klasa IAD ?


Dnia 29 października 2021r. uczniowie klasy IAD uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, które przeprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie.  


Zajęcia odbyły się w formie warsztatów, co angażowało każdego ucznia do aktywnej pracy. Podczas tych zajęć uczniowie zdobyli wiele nowych informacji o sobie wzajemnie. Uczyli się współpracy, akceptacji,  rozumienia uczuć własnych i cudzych, rozwiązywania trudnych sytuacji rodzących się w toku budowania relacji w nowej grupie. W atmosferze dobrej zabawy uczniowie uczyli się zasad prawidłowej komunikacji, tolerancji i budowaniu wzajemnego zaufania. Z pewnością spotkanie pozwoliło wyzwolić pozytywną energię w grupie, dało okazję do dostrzeżenia dobrej strony kontaktów z innymi i znalezienia pokrewnych dusz.