Warsztaty z robotyki

W dniu 8 listopada uczniowie klas 1i/2 oraz 3ig (klasy uczące się w zawodzie technik informatyk) wzięli udział w warsztatach z wykorzystaniem zestawów LEGO Mindstorms EV3. Były to pierwsze zajęcia z całego cyklu poświęcone tematyce robotów i programowania. Połączenie klocków Lego (głównie z serii Lego Technic) z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalają na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie. Uczestnicy mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na robotyce.

Pracując w grupach kreatywnie rozwiązują problemy metodą burzy mózgów oraz rywalizują pomiędzy grupami o jak najlepsze rozwiązanie postawionego przed nimi problemu. Nad całością projektu czuwa Pan Marcin Durka.