Konkurs Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej”

8 listopada 2021 roku, w ramach obchodów Święta Niepodległości, w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie odbyła się IV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej”. W konkursie wzięło udział 20 uczestników z następujących szkół podstawowych:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, 2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, 3)Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, 4) Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, 5) Szkoły Podstawowej Nr 9 im.Władysława Jagiełły w Kutnie, 6) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, 7) Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII szkół podstawowych. Artystyczne interpretacje utworów patriotycznych oceniało jury w składzie: przewodnicząca – Agnieszka Jóźwiak, wicedyrektor ZS Nr 1 w Kutnie oraz nauczyciele języka polskiego ZS Nr 1 w Kutnie: Anna Kozień, Agata Sikorska oraz Anna Urbańska. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców: a) klasy IV-VI szkół podstawowych: I miejsce – Davy Thompson, SP im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych; II miejsce – Natalia Chojnacka, SP Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, III miejsce – Szymon Aleksandrzak, SP im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych; wyróżnienie: – Blanka Gens, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego Nr 9 im.Władysława Jagiełły w Kutnie; b) klasy VII-VIII szkół podstawowych : I miejsce – Natalia Ratajczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych; II miejsce- Katarzyna Frydrysiak, SP im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych; III miejsce – Maciej Baraniak, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie; wyróżnienie – Julia Czubiak, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Nagrody główne ufundowane przez Stowarzyszenie Edukacyjno- Sportowe STASZIC- KUTNO wręczyła Dyrektor Szkoły – pani Agnieszka Wajgner- Matusiak. Dziękujemy nauczycielom języka polskiego za przygotowanie uczniów, zaś wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Konkurs poprowadzili: Patrycja Jaskólska i Kornel Grzelak. O scenografię zadbały: p. A. Kałużna i p. A. Garstka.