previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

    Tuż przed zimowym wypoczynkiem do Warszawy wybrali się uczniowie klas IAE oraz IIIE. Celem wycieczki było obejrzenie wystawy BODY WORLDS VITAL. Uczniowie mieli możliwość odkrywania i pogłębiania wiedzy o ludzkiej anatomii. Wystawa to doskonała inspiracja do dbania o własne zdrowie. Jej wnikliwe obejrzenie daje możliwość poznania zmian zachodzących w ludzkim ciele. Wielu uczestników wycieczki do głębi poruszyły znajdujące się tutaj eksponaty.
Drugim punktem naszej wyprawy było kolorowe, radosne Muzeum Neonów. Uczniowie obejrzeli kolekcję około stu starych neonów i innych instalacji reklamowych. Większość z nich została zaprojektowana przez wybitnych artystów i grafików. To była ciekawa i udana wycieczka.

      W dniu 9 stycznia 2023 roku Natalia Andrysiewicz – nasz szkolny “słowik” – wzięła udział w Koncercie laureatów II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nasza radość i duma” z okazji 81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Natalia otrzymała wyróżnienie w Kategorii III – Szkoła Ponadpodstawowa Soliści. Gratulujemy!!! Czekamy na następne sukcesy… (w marcu we Wrocławiu).

    Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji #BiegFairPlay. Otrzymaliśmy podziękowania od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W przyszłym roku szkolnym mamy w planach także włączenie się do tej szczytnej akcji.GRUPA A

   IVi/2

   IVi/1

   II D

   IVEp

GRUPA B

   I AE (dz)

   I AD (chł)

   III i

GRUPA C

   II e

   III ei

   II AD (dz)

   IV ms

GRUPA D

   IV AD

   III A (dz)

   II i/1

   III AEPRZEBIEG ZAWODÓW w dniu 20.12.22; miejsce – PAWILON SPORTOWY

Grupa C i D rozpoczynają zawody o godz. 9.40 (pierwszy mecz o godz. 10.00)

Grupa A i B rozpoczynają zawody o godz. 11.10 (pierwszy mecz o godz. 11.30)

 

WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE OBUWIE ZMIENNE ORAZ KOSZULKI W JEDNOLITYCH KOLORACH!!!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ TE KSIĄŻKI WARTO PRZECZYTAĆ

 

 


 

1. Organizator konkursu: biblioteka szkolna.
2. Cele konkursu:
– popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
– kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
– wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
– promocja książki i biblioteki.
3. Zasady uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie,
– przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej nowych książek, które zostały zakupione w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA,
– prace mogą być wykonane indywidualnie lub w
 grupach dwuosobowych,
– prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Office PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie.
4. Termin składania prac:
Pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mlubasinska@staszickutno.pl lub dostarczyć na nośniku cyfrowym (pendrive) do 17.03.2023 r. do biblioteki szkolnej.
5. Kryteria oceny prac konkursowych:
– przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
– poprawność językowa i merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
– zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu,
kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
 ogólne wrażenie estetyczne.
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody książkowe oraz ocenę celującą lub bardzo dobrą z języka polskiego.

 

    Szachy to skomplikowana gra planszowa, której podstaw łatwo się nauczyć, ale bardzo trudno ją opanować. Ludzie grają w szachy od trzynastego wieku.  Zasady gry na dwóch graczy zaczęły być rozgrywane dopiero 500 lat później. Ta ponadczasowa rozrywka pasjonuje także uczniów naszej  szkoły. 8 grudnia 2022 odbył się I Szkolny Świąteczny Turniej Szachowy. W zawodach wystartowało 28 uczniów z różnych klas. Zawody zostały rozegrane w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund. Sędziami zawodów byli Pan Michał Kowalczyk oraz Pan Andrzej Sikorski. Warto podkreślić, że Pan Michał Kowalczyk to sędzia II klasy sędziowskiej, zawodnik wielu prestiżowych zawodów, m.in. z ostatnich miesięcy: Mistrzostwa Świata Kolejarzy Szachistów – Bułgaria 2022 r., PGNiG TERMIKA-PUCHAR POLSKI W SZACHACH, Bydgoszcz 8-9 października 2022 r., Memoriał  Krzysztofa Kulińskiego 19 listopada 2022 – III miejsce, Mistrzostwa Włocławka w szachach błyskawicznych – 3 grudzień 2022 r. – II miejsce.
Rywalizacja przebiegała bardzo sprawnie i na bardzo wysokim poziomie. Po czwartej rundzie nastąpiła krótka przerwa. W kolejnych zaczęli wyłaniać się już najlepsi zawodnicy. Ale dopiero ostatnia runda zadecydowała o  zwycięstwie.
Wyniki I Szkolnego Turnieju Szachowego:
I miejsce – Kazimierz Garus z kl. Iem
II miejsce –  Wiktor Szafoni z kl. IAE
III miejsce – Kacper Żurawicz z kl. II I/1
Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali zawodnicy drobne nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe “STASZIC KUTNO”.
1 2 3 86

Do góry

Facebook
YouTube
Instagram
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie