Kadra

P.O.  DYREKTORA SZKOŁY

mgr Agnieszka Wajgner-Matusiak

WICEDYREKTORZY

mgr Agnieszka Jóźwiak

JĘZYK POLSKI

mgr Anna Chmielecka

mgr Anna Kozień

mgr Agata Sikorska

mgr Katarzyna Śnieg

mgr Anna Urbańska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Sylwia Czaplińska

dr Katarzyna Fronczak

mgr Piotr Kalkstein

mgr Agnieszka Bartczak Królikowska

mgr Agnieszka Rybczyńska

Agnieszka Sztarbała

mgr Anna Tomczak

JĘZYK niemiecki

mgr Elżbieta Byczkowska

mgr Aleksandra Koszalska

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Joanna Wilińska

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Agnieszka Bartczak-Królikowska

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Ewa Pawłowska

MATEMATYKA

mgr Anna Garstka

mgr Renata Graska

mgr Aleksandra Kałużna

mgr Agata Kwiatkowska

mgr Grażyna Matusiak

mgr Joanna Wasilewska

mgr Elżbieta Wietrzyk

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Paweł Babecki

mgr Maciej Pawłowski

mgr Zbigniew Welke

WIEDZA O KULTURZE

mgr Joanna Wilińska

GEOGRAFIA

mgr Małgorzata Walerczak

BIOLOGIA

mgr Ewelina Czerwińska

mgr Agnieszka Jóźwiak

CHEMIA

dr Małgorzata Żurada

FIZYKA

mgr Rafał Krajewski

mgr Małgorzata Rojewska

INFORMATYKA / PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE

inż. Marcin Durka

mgr Adam Flisiuk

inż. Paweł Kędra

mgr Robert Matczak

mgr Marcin Miedziński

mgr Paweł Peda

mgr Agnieszka Rosiak

mgr Magdalena Skwarna

mgr Agnieszka Wajgner Matusiak

mgr Grzegorz Zakrzewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Mariusz Łubiński

mgr Dariusz Mieszkowski

mgr Sławomir Podemski

mgr Mariola Stasiak

PLASTYKA

mgr Aleksandra Kałużna

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

mgr Malwina Mikołajczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Rafał Krajewski

mgr Mariola Stasiak

RELIGIA

ks. Sylwester Łajszczak

mgr Dorota Potakiewicz

mgr Andrzej Żurawicz

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr inż. Zbigniew Borowiecki

mgr inż. Jerzy Król

mgr inż. Łukasz Madalski

mgr inż. Andrzej Pudłowski

mgr inż. Barbara Szafran

mgr inż. Krystyna Wąs

BIBLIOTEKA

mgr Monika Borkowska

mgr Dorota Krajewska

 PSYCHOLOG

mgr Iwona Szczepańska

PEDAGOG

mgr Joanna Wilińska

WARSZTATY SZKOLNE

inż. Jerzy Szwarc - kierownik

Marek Andrzejczak

Sławomir Janikowski

mgr Grażyna Matusiak

inż. Piotr Miszczak

inż. Leszek Sochacki

mgr Dariusz Szczęsny

inż. Ireneusz Świątczak

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  SZKOLNEJ

Sekretariat

Dorota Czajka

Aneta Jabłońska

Księgowość

Ewa Podlasin - gł. księgowa

Dorota Cichacz - ref. ds. finansowych

Kierownik gospodarczy

Marek Przybysz

Kadry

Maria Florczak

Katarzyna Śnieć

SPECJALISTA DO SPRAW BHP

Krystyna Wąs

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Peda