Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCa

Ewa Kowalewska

ZASTĘPCa

Iwona Baranowska

skarbnik

Julia Gajewska

sekretarz

Małgorzata Rękawiecka

członkowie

Iwona Pankau - Kowalczyk

Dawid Wlaziński

Robert Kucharski

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

ul. Oporowska 7
99-300 Kutno

NIP: 775-198-39-17

 

Numer konta:  28 1240 1734 1111 0010 9484 9218