Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCa

Agnieszka Stachowska

ZASTĘPCa

Ewa Marcinietz

skarbnik

Anna Cieślińska

sekretarz

Ewa Kubiak

członkowie

Ewa Kowalewska

Sylwia Jakubowska

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie

ul. Oporowska 7
99-300 Kutno

NIP: 775-198-39-17

Numer konta:   88 1020 3440 0000 7302 0013 4197