Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCy

Paweł Sujecki

ZASTĘPCy

Sara Szymańska

Wiktoria Balińska

Natalia Kawczyńska

Natalia Zybura

Marcel Korzeniewski

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.