Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCy

Piotr Sujecki

ZASTĘPCA

Jakub Kaźmierski

Członkowie

Aleksandra Maćkowiak

Natalia Workowska

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.