Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Za nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Pogoda dopisała i cała społeczność ,,Staszica” zebrała się na szkolnym dziedzińcu. Pani wicedyrektor Agnieszka Jóźwiak powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Następnie pani dyrektor Agnieszka Wajgner-Matusiak podziękowała pani Agnieszce Rybczyńskiej za pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły, poinformowała, iż w tym roku szkolnym to stanowisko obejmie pan Andrzej Żurawicz, przedstawiła również nowych pracowników ,,Staszica”. Wszystkim zgromadzonym życzyła wielu sukcesów. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli nauczycielom oraz koleżankom i kolegom zapału do pracy. 1 września to również rocznica wybuchu II wojny światowej. Pan Maciej Pawłowski -nauczyciel historii – wygłosił krótką prelekcję na ten temat. Po oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.