Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

      Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw. Dlatego w naszej szkole w dniach 12-16 września została zorganizowana akcja „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. W ramach tego wydarzenia przeprowadzono zajęcia w wybranych klasach na lekcjach biologii i godzinie z wychowawcą, które miały na celu szerzenie wiedzy dotyczącej zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym stosowanie szczepień czy przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Finał akcji odbył się w piątek w świetlicy szkolnej. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas 1A/E oraz 1D. Podczas finału uczniowie klasy IIIE przedstawili 2 wykłady dotyczące profilaktyki HIV/AIDS oraz WZW. W trakcie wydarzenia zaprezentowano także film edukacyjny dotyczący szczepień przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.